Topledere på Vej er et aktivt netværk for arbejdssøgende topledere, hvor kontakter, viden og ideer mellem medlemmerne og indlægsholdere åbent formidles, for hurtigst at bringe medlemmerne i beskæftigelse.

Mission & Vision

Topledere på Vej formidler aktivt kontakter, viden og ideer mellem medlemmer for hurtigst muligt at bringe disse i arbejde. Det forventes, at medlemmerne aktivt kan agere som sparringspartnere for hinanden, samt fuld fortrolighed fra alle medlemmer er en forudsætning og der må ikke inspireres til konkurrence mellem medlemmerne.

Visionen er, at værdien og udbyttet af netværket skabes ved interaktionen mellem medlemmerne. Derfor lægges der stor vægt på at optage de helt rigtige ledere, der kan matche hinanden i et dynamisk og inspirerende netværk. Netværket er landsdækkende, og fungerer ved frivillig indsats og mødes månedligt for at udveksle ideer, viden og modtage inspiration.

Vil du være en del af TPV?

Netværket optager medlemmer der ved indtrædelse i netværket er i opsagt stilling, imellem jobs eller aktivt jobsøgende topledere på CxO niveau der deltager i virksomhedens overordnede beslutningsprocesser. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages underdirektører og funktionsdirektører fra danske virksomheder.

Medlemmer af netværket er alene topledere og virksomhedsledere på CxO niveau der deltager i virksomhedens overordnede beslutningsprocesser. Ved optagelse af nye medlemmer opkræves der en engangsbetaling på DKK 350,- i forhold til vedligeholdelse af website, tilskud til events med mere.